“Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат

Сьогодні ми бачимо, як зростає інтерес до давньоруської історії, культури, літератури зокрема. І це природно. Суспільні зміни в Україні зумовлюють інтерес до витоків нашої національної свідомості, підґрунтя сучасної літератури. Будуючи свою незалежну державу, ми повинні досконало знати її славне минуле. Тому так відрадно, що сучасні шкільні програми передбачають “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат ознайомлення учнів з визначними пам’ятками давньої слов’янської літератури.

Твори старої доби читати важко. Передусім заважає мовний бар’єр. Отже, добрим помічником учням буде хрестоматія “Давня українська література” за редакцією М.Сулими [2], де вони перекладені сучасною українською мовою.

Нині вперше в школі вивчається шедевр літератури Київської доби “Слово про “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат закон і благодать” Іларіона Київського.

“Слово про закон і благодать”, за словами М.Грушевського, – “се наш найраніший літературний твір з ясними слідами часу і місця, який ми маємо”, “з культурно-історичного погляду се надзвичайно важний покажчик тих високостей, яких досягли книгоеды, так би сказати, першої черги, вихованці заведених Володимиром “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат шкіл після офіціального запровадження християнства на Русі” [1, 62].

Завдання словесника – донести до учнів справжню красу, високу ідейність цього оригінального твору. Пропонуємо один із варіантів методики його вивчення.

“Слово про закон і благодать” – не перша тема з історії давньої української літератури. На попередніх уроках учні отримали історичну довідку про Київську “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат державу, ознайомились із “Повістю минулих літ”, “Поученієм” Володимира Мономаха. На цьому уроці досить відтворити в пам’яті основні історичні відомості про Київську Русь. Для цього ставимо запитання:

Если на території Східної Європи була створена держава Київська Русь? (ІІ пол. ІХ ст.)

– Яким був її устрій? (Ранньофеодальна держава із землеробською основою виробництва).

– Як “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат вплинуло на економіку, культуру Київської Русі запровадження християнства в 988 році? (Пожвавився розвиток культури, літератури, торгівлі, ремесел).

– Наведіть факти, що свідчать про високу культуру Київської держави. (Побудовано багато міст, архітектурні шедеври – Софійський собор, Золоті ворота, з’явилися великі книгозбірні та ін.).

– Які літературні твори Київської доби вам відомі? (“Повість минулих “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат літ”, “Поученіє” Володимира Мономаха, “Києво-Печерський патерик”, “Сказаніє про Бориса і Гліба” та ін.)

Отдалі вчитель оголошує нову тему: “Слово про закон і благодать” Іларіона Київського як визначна пам’ятка філософсько-ораторської прози”.

Звернемо увагу на жанр твору – філософсько-ораторська проза. Філософським називають твір, що містить “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат глибоку ідею, світоглядну концепцію [8, 708], а ораторським – який призначений для виголошення перед слухачами [8, 484]. Через посередництво таких творів знайомили рядових мирян з догмами християнської віри, моральними та етичними правилами.

“Слово про закон і благодать” – це урочиста проповідь, розрахована на освічених, начитаних слухачів: “Не до невіголосів бо пишемо, а до таких, що досхочу “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат наситилися солодощами книжними” [2, 189].

Хто ж такий Іларіон Київський? Це видатний церковно-політичний діяч і письменник ХІ століття. Ми не знаємо точних дат його життя, але відомо, що діяльність письменника пов’язана з Києво-Печерським монастирем. У “Повісті минулих літ” під 1051 роком згадується пресвітер (священник) церкви князя Ярослава Мудрейшего Ларіон – “супруг “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат благ, книжен и постник” [6, 105], якого було обрано в 1051 році митрополитом Київським, тобто вперше главою руської християнської церкви став русин, а не грек. Іларіон був однодумцем і соратником Ярослава Мудрейшего в його боротьбі за політичну та церковну незалежність від Візантії. Після смерті князя (1055 р.) митрополитом знову став грек. А Іларіон повернувся “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат в Києво-Печерський монастир і, можливо, про нього сказано у “Києво-Печерському патерику”, що він був “книжкам хитр писати и съй по вся дьни и нощи писаше книгы в келии…” [7, 200].

Існує наукова гіпотеза, за якою Іларіон і Никон Величавый, редактор літописного зведення 1073 р.,– одна й та ж “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат особа [9, 61].

Відкрив пам’ятник і вперше опублікував його у 1844 році московський учений Горський. Вважають, що проголошено “Слово…” Іларіона між 1038 і 1050 роками в урочистій обстановці у Софійському соборі в присутності Ярослава Мудрейшего й знаті. Його можна розцінювати як державну політичну програму того часу.

Отдалі переходимо до вивчення змісту та “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат ідейно-художніх особливостей твору. Найкраще, на нашу думку, для цього використати розповідь учителя з елементами коментованого читання тексту та бесіду по ньому.

Основний ідейний зміст “Слова…” – це уславлення Руської землі, яка після запровадження християнства є рівноправним членом сім’ї європейських християнських людів. Адже батьківщина Іларіона і до 988 року була відома, “не “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат в худорідній бо і невідомій землі володарював той (батько Володимира Святослав – Н.З.), а в Руській, про яку відати і чути на всі чотири кінці землі” [2, 197]. І християнство на Русі було прийнято на добровільних началах, без примусу. Руська держава незалежна, незалежна в тому числі й від Візантії, що виношувала “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат ідею вселенської церкви і світового панування.

Отже “Слово…” Іларіона – глибоко патріотичний твір, що захищає політичні інтереси Руської держави, її незалежність і церковну рівноправність.

Побудова твору, всі художні засоби спрямовані на розкриття цієї ідеї.

У повному заголовку пам’ятника вказується на тричленну його композицію:

Про закон, Мойсеєм даний “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат,

і благодать та істину, що були Ісусом Христом,

і як закон одійшов,

а благодать і істина всю землю сповнили,

і віра на всі народи поширилась,

і на наш люд руський.

І похвала кагану нашому Володимиру,

Що ним охрещені ми були.

І молитва до Бога од усієї Землі нашої.

Господи, благослови “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат, Отче!

Здесь зустрічається незнайоме слово “каган”. У коментарях до хрестоматії М.Сулими сказано, що це титул верховного правителя у давніх тюркських людів, із VIII-1Х ст. вживався на Русі у значенні “величавый князь” [2, 611].

У першій частині “Слова” йдеться про закон і благодать, що протиставляються один одному. Щоб зрозуміти “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат ідею твору, треба вияснити, який зміст вкладав Іларіон у ці слова. Письменник вбачає у законі Старий Завіт Біблії, віру, що передувала християнству і була замкнута в одному народові. Благодать – християнське віровчення, що викладено у Новенькому Завіті Біблії. Іларіон вважає це вчення вищим ступенем розвитку людства, вірою, відкритою для всіх людів. Це дає “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат йому змогу обґрунтувати церковну і політичну незалежність Русі від Візантії, її рівноправність з іншими християнськими країнами. Создатель розмірковує про сутність хрещення Русі. Його теологічна концепція така: для выручиління людства Бог дарував людям через іудейського пророка Моісея закон, що повинен підготувати людей до прийняття благодаті –християнства “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат. “Закон бо предтечею був і слугою благодаті і істини” [2, 189]. Він регламентував життя і віру лише 1-го єврейського народу. “Віра бо благодатна по всій землі поширилась. І до нашого народу руського дійшла” [2, 195]. Прилучені до християнства народи рівноправні.

Працюючи з текстом, учитель матиме змогу простежити особливості стилю Іларіона.

Звернемо увагу на абстрактні образи “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат у тексті: закон, благодать, істина, віра, хлопот та ін.

За словами Д.С.Лихачова, у всій середньовічній церковній літературі існує прагнення до абстрагування, відокремлення від побутового мовлення. Вважалося, що мова “високої” церковної літератури виновата бути “священною”, доступною не всім. Абстрагування підтримувалось аналогіями із священного писання, що створювало враження “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат загального, вічного [5, 123-126]. Звідси – велика кількість цитат у таких пам’ятках.

Зачитуємо вислів Д.С.Лихачова, в якому объяснюється стилістична роль численних цитат у творах давніх создательів. “Чем авторитетнее круг произвдений, из которых собираются “цветочки” (цитати – Н.З.) его стиля, тем посильнее они настраивают читателя на благочестивый лад своею обычной приподнятостью, тем “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат легче вызывают они благоговение и сознание высоты описываемого. Отсюда богатство цитат из священного писания, в особенности из псалтыри, стилистическая роль которых в “высочайшей” литературе средневековья громадна и своеобразна” [5, 127-128].

Отдалі запропонуємо учням прочитати першу частину тексту і вибрати порівняння, що характеризують закон і благодать. Одночасно заповнюємо таблицю:

Закон Благодать

спершу тінь

рабиня “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат Агар

світло місяця

нічний холод

старі міхи, застарілі в іудействі

пересохле озеро

потім істина

вільна Сарра

сонячне сяйво

сонячна теплота

вино нового вчення благодатного

розлите євангельське джерело

Звернемось до порівнянь, записаних у таблиці. Це характерні для давньої літератури порівняння-антитези, в яких образи, явища не тільки співставляються, а й протиставляються. Вони створюються за допомогою антонімів.

Переваги благодаті перед законом создатель “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат підкреслює й у висловах, що сприймаються як афоризми. Знаходимо їх у тексті:

Християнство ж выручиління благе і щедре,

бо шириться на всі краї землі.

Закон бо раніше був, а вознісся невисоко

і одійшов. Віра ж християнська, пізніше

з’явившись, більшою од ранішої стала і

розійшлася між обилием людів.

І Христова благодать усю “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат землю обняла і,

як вода морська, покрила її.

А по всій землі роса, а по всій землі віра

розпростерлася, дощ благодатний обросився,

купіль одродження синів своїх в нетління огорнула.

Озеро ж закону пересохло,

а євангельське джерело, наводнившись

і всю землю покривши, аж до нас розлилося.

У пустинній бо й “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат пересохлій землі нашій,

висушеній ідольським жаром, зненацька забило джерело

євангельське, напуваючи всю землю нашу (Виділено нами – Н.З.).

У багатьох цих висловах знаходимо образи-символи, що так характерні для творів давнього письменства. Знак – це “умовне означення якогось явища або поняття іншим на основі подібності з метою стисло й яскраво “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат передати певну ідею” [4, 381]. Зупинимося лише на знаках, що означають вологу, без якої неможливе життя: вода, роса, дощ, купіль, джерело, озеро. Вони допомагають Іларіону емоційно, переконливо стверджувати життєдайність нової віри.

Перша філософська частина “Слова про закон і благодать” перебегать у похвалу Володимиру Святославичу, хрестителю Русі. Создатель підкреслює, що Володимир добровільно “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат вибрав християнську віру, вражений її величчю, урочистістю, красою. Завдяки йому русичі приєдналися до великої сім’ї християнських людів. Він ставить ім’я Володимира в один ряд з апостолами Петром, Павлом, Іоанном Богословом, Марком та ін., що впроваджували нову віру серед людів Італії, Азії, Індії, Єгипту. У творі Володимир Святославич “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат уподібнюється Константину, римському імператору:

“Подібний ти до величавого Константина, рівний розумом, рівний христолюбством, рівний честю служителям його… Тож подібний тому єси, з ним однакової слави і честі достойний” [2, 200].

Іларіон хоче переконати в необхідності канонізації Володимира, на що Візантія ніяк не погоджувалася.

Знаходимо в тексті хвалебні свойства рівноапостольного Володимира, що свідчать, на “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат думку письменника, про його святість:

“Чесний і славний між земних владик“, “друже правді, розмислу вмістилище, милосердя гніздо”, “у для тебя розум вищий від розуму земних мудреців”, прохачам подавав, голих одягав, спраглих і голодних насищав, болящим всяку потіху посилав, боржників викупляв, рабам свободу давав, “велику заповзятість маєш до того, як “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат вірний раб Христовий”, “не одну людину одвернув… од облуди ідольської, не десятьох, не город, а весь край сей”, “сей каган наш Володимир славним од славних народився, благородним од благородних”.

Іларіон – справжній патріот своєї держави. Прославляючи Володимира, він одночасно славить могутність і авторитет Руської держави:

“Похвалімо ж і ми “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат… того, хто велике і дивне діло створив, нашого вчителя і наставника, величавого кагана нашої землі Володимира, онука старенького Ігоря, а сина славного Святослава, про мужність і хоробрість якого в літа його володарювання слух пройшов по багатьох сторонах, а звитяги його і могутність паминаються і пам’ятаються ще й нині “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат. Не в худородній бо і невідомій землі володарював той, а в Руській, про яку відати і чути на всі чотири кінці землі”. [2, 197].

Поставимо запитання:

Стиль якого відомого вам жанру давньої літератури нагадує процитована частина “Слова про закон і благодать”?

Згадуючи величавых предків Володимира, Ігоря і Святослава, Іларіон використовує “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат літописний стиль.

Звернемося до найбільш апофеозного, емоційного уривку урочистої проповіді. Читаємо від слів “Встань, о чесная голово, з гробу твойого встань!”– і до кінця абзацу.

Цю частину твору М.Грушевський назвав “кінцевим покликом, сильним, гучним, як архангелова труба” [1, 68].

Ознайомимо учнів, як подає цей текст у своїй праці М.Грушевський [1, 68-69].

Для цього роздамо “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат ксерокопії відповідних сторінок книжки вченого.

Які якості твору підкреслено особливою графікою?

Характерною рисою тексту є його ритмічність. Уривок нагадує вірш, можна навіть віднайти слова, що римуються. Ритмічність досягається однаковим початком фраз, однотипною будовою речень.

Емоційний вплив на слухачів посилює вживання пишномовних звертань до Володимира, заклики осягти результати своїх діянь “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат, серед яких найголовніше – “як християнство росте”.

Закінчується “Слово…” глибоко патріотичною молитвою до Бога, в якій висловлена турбота создателя про майбутнє Руської держави: “…Не давай нас у руки чужинців”, “…мир утверди, сусідів смири, голоди вгамуй, володарів наших зроби грізними для сусідів, боярів умудри…”

Ця молитва була надзвичайно популярною “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат у давнину. Її нередко читали на богослужіннях у церквах у важкі для держави часи.

“Слово про закон і благодать” Іларіона Київського належить до найкращих творів минулого. Його создатель зумів піднятися до розуміння необхідності боротьби за політичну й ідеологічну незалежність від Візантії і своїм твором зробив внесок у цю велику справу “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат.

Перечень литературы

Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т. – К., 1993 – Т.2.

Давня українська література: Хрестоматія /Упоряд. М.М.Сулима, – 3 вид. – К., 1996.

История российской литературы XI-XVII веков /Под ред. Д.С.Лихачёва. – М., 1985.

Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1971.

Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат., 1973.

Повесть временных лет. – Ч.1. – М. – Л., 1950.

Словарь книжников и книжности Старой Руси. – Вып.1. – М., 1987.

Словник іншомовних слів /За ред. О.С.Мельничука. – К., 1974.

Соболь В.О. З глибини віків. – К., 1995.slovar-nekotorih-terminov-delovogo-dokumentooborota.html
slovar-opredelenij-po-organicheskoj-himii-10-klass.html
slovar-osnovnih-filosofskih-terminov-3-glava.html